Aangifte inkomstenbelasting 2022

De belastingdienst is weer begonnen met het verzenden van brieven, met een uitnodiging om uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2022 in te dienen.

In deze zijn wij u natuurlijk graag van dienst!

Tarief
Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen om de aangifte niet meer standaard op papier af te drukken, maar u een afschrift te verstrekken op uw persoonlijke e-mailadres. Wij hebben gemerkt dat deze mogelijkheid door een groot aantal mensen werd gewaardeerd, wij blijven u uiteraard deze mogelijkheid bieden.

Wij hebben onze tariefstructuur, mede door de gewijzigde mogelijkheden iets aangepast; 

 • Aangifte inkomstenbelasting 2022 per mail  € 75,00
 • Aangifte inkomstenbelasting 2022 per post  € 82,50

Hebben wij in voorgaande jaren ook uw aangifte mogen verzorgen, dan geven wij u een korting van € 5,00 op de hiervoor genoemde tarieven.

Betaling van de aangifte kan per pin plaatsvinden of middels automatische incasso.

Media

De belastingdienst heeft u in het verleden bij herhaling laten weten dat ze het u niet leuker maar wel makkelijker  kunnen maken, helaas valt dit  in de praktijk  echter toch vaak wel  weer tegen, u hoeft echter uw spaarzame tijd niet te vullen met het invullen van de niet altijd even duidelijke digitale formulieren.

U kunt vanuit de media ook kennis nemen over de matige kwaliteit van het aangifte werk van talrijke  “ belastingadviseurs”.

Wij willen u in deze benadrukken dat ons kantoor is aangesloten bij het Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een koepelorganisatie waarvan de leden gekwalificeerd zijn en waarbij men verplicht is jaarlijks een minimum aantal studiepunten te halen waarmee de kennis en daarmee de kwaliteit wordt gewaarborgd en up-to-date blijft.

Gewijzigde spelregels indienen aangifte Inkomstenbelasting
De belastingdienst heeft haar spelregels voor het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting 2021 ongewijzigd gelaten, de uiterste indien termijn is dit jaar, net als vorig jaar 1 mei in plaats van de bekende 1 april.

Maar let op hier zijn wel consequenties aan verbonden!

Dit zijn de regels voor de aangifte 2022 voor particulieren

 • De aangifte inkomstenbelasting 2022 kan door particulieren niet voor 1 maart 2023 worden ingediend.
 • De aangifte inkomstenbelasting 2022 moet door particulieren voor 1 mei 2023 worden ingediend.
 • Voor aangiften welke niet voor 1 mei 2023 kunnen worden ingediend moet men formeel uitstel aanvragen.
 • Als de aangifte Inkomstenbelasting 2022 wordt ingediend tussen 1 maart 2023 en 5 april 2023 wordt de (eventuele) teruggave verleend voor 1 juli 2023.
 • Als de aangifte inkomstenbelasting 2022 wordt ingediend tussen 1 april 2023 en 1 mei 2023 is het niet meer gegarandeerd dat de teruggave voor 1 juli 2023 zal plaatsvinden.

 

Met name als u verwacht geld terug te mogen ontvangen van de Belastingdienst, adviseren wij u de normale termijn van indienen voor 1 april aan te houden zodat uw teruggave ook voor 1 juli 2023 verwacht mag worden. Maakt u dan zo snel mogelijk een telefonische afspraak met ons opdat zaken tijdig voor u kunnen worden verzorgd.


Wat heb ik nodig voor mijn aangifte inkomstenbelasting?

Als geheugensteuntje treft u onderstaand een opsomming van de gegevens welke wij in ieder geval van u nodig hebben; 

 • Jaaropgaven van werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s)
 • Saldi van privé bank en/of spaarrekening per 1 januari  2022 en 31 december 2022
 • Saldi van privé beleggingsrekeningen per 1 januari 2022 en 31 december 2022
 • WOZ waarde van de bij u in privé bezit zijnde onroerende goederen
 • Afrekeningen van de notaris van eventuele zowel gekochte als verkochte woningen
 • Saldi van de eventuele hypotheken inzake de hiervoor genoemde onroerende goederen
 • Overzicht van ziektekosten die voor uw eigen rekening zijn gekomen met uitzondering van de kosten van uw polis en het eigen risico.
 • Kopieën van over 2022 ontvangen aanslagen Inkomstenbelasting /premieheffing, Zorgtoeslag, ZorgVerzekeringsWet
 • Opgave van overige vermogensbestanddelen in zowel binnenland- als buitenland
 • Verder al die zaken die naar uw mening van belang zouden kunnen zijn voor uw belastingaangifte.

De genoemde zaken zijn uiteraard voor zowel u als uw (eventuele) partner van toepassing.

Afspraak maken? Neemt u dan telefonisch contact met ons op.

 

Boomgaart & van Schaik

Grote Brugse Grintweg 161-A

4005AE Tiel


Centraal nummer: +31 (0)344 64 00 00
Fax: +31 (0)344 634 345


E-mail: info@bnvs.nl


BTW nr.: NL8006 56 453 B01
KvK nr.: 30107620
Becon nr.: 411024

Openingstijden:


Wij gebruiken cookies om de website voor u als bezoeker te optimaliseren.
Ok