Facebook BNVS     LinkedIn BNVS     

Nieuws

Oproepovereenkomsten Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De WAB brengt strengere regels met zich mee voor oproepcontracten. De bedoeling is om een oproepkracht hierdoor meer zekerheid te geven over zijn salaris en over zijn werktijden. Onder oproepovereenkomst verstaat de wet iedere overeenkomst, waarbij niet een vast aantal uur per week, maand of jaar is afgesproken. Bij een vast aantal uur per jaar moet je dan wel maandelijks hetzelfde loon betalen. Dus alle nul urencontracten en min-max-contracten zijn oproepovereenkomsten.

Een werknemer met een oproepcontract moet minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Roept u de werknemer later op, dan is hij/zij niet verplicht om te komen werken. Zegt u binnen die 4 dagen toch weer af, dan houdt de oproepkracht recht op loon over de uren waarop hij/zij was opgeroepen.

 

Het oproepen en eventueel weer afzeggen van een oproepkracht moet vanaf 1 januari 2020 schriftelijk. Niet schriftelijk oproepen heeft tot gevolg dat de werknemer niet verplicht is op te dagen. En niet schriftelijk afzeggen, betekent dat hij/zij sowieso recht houdt op het loon voor die oproep.
Contact per e-mail of WhatsApp geldt ook als schriftelijk, maar moet dan uiteraard worden bewaard in het personeelsdossier.

Als een oproepkracht 12 maanden in dienst is, moet de werkgever hem/haar schriftelijk een aanbod doen voor een contract met vaste uren. Dat aantal uur moet ten minste gelijk zijn aan wat er gemiddeld in de afgelopen twaalf maanden is gewerkt. Dit aanbod moet uiterlijk in de 13e dienstmaand gedaan worden en de werknemer mag er maximaal één maand over nadenken.

Doet de werkgever dat aanbod niet of niet op tijd, heeft de oproepkracht recht op een arbeidsovereenkomst, welke gelijk is aan het aanbod wat feitelijk gedaan had moeten worden. De oproepkracht mag dit aanbod (schriftelijk) weigeren -of aanvaarden.

Als de oproepkracht het aanbod weigert, moet de werkgever na 12 maanden opnieuw een urenaanbod doen bij de werknemer.

 

 

Boomgaart & van Schaik

Grote Brugse Grintweg 161-A

4005AE Tiel


Centraal nummer: +31 (0)344 64 00 00
Fax: +31 (0)344 634 345


E-mail: info@bnvs.nl


BTW nr.: NL8006 56 453 B01
KvK nr.: 30107620
Becon nr.: 411024

Openingstijden:


Wij gebruiken cookies om de website voor u als bezoeker te optimaliseren.
Ok